Referents per a un nou turisme industrial [Ressenya del llibre Nous usos per a antics espais industrials, de Rosa M. Fraguell, Rafel Llussà i Anna Ribas (eds.)]

Share
Ressenya del llibre ‘Nous usos per a antics espais industrials’ que recull les aportacions de nombrosos experts en l’anàlisi i la diagnosi del futur dels espais industrials en desús, tant des del punt de vista històric, geogràfic o arquitectònic ​
​Tots els drets reservats