Mobilitat laboral, àrees de cohesió i àrees de planificació a Catalunya