Entorn de treball per a visualitzar escenes tridimensionals