Desenvolupament d’una aplicación web per a l’oci nocturn de Girona