Gestió de les dejeccions ramaderes d'una explotació avícola mitjançant compostatge