Disseny d’una turbina de riu per a la generació d’electricitat a l’Amazònia equatoriana

Localització