La dona pagesa, l'oblidada de l'explotació familiar agrària: una aproximació a les comarques gironines