Anàlisi hidrodinàmic de vehicles submarins mitjançant eines de simulació CFD

Localització