Modelat, disseny i desenvolupament d’una aplicació multijugador per android

Rubio Pelegrina, David
Share
Es tracta d’un projecte d’investigació i de gestió, en el qual s’intentaran explotar totes les possibilitats dels Sistemes Operatius mòbils, mitjançant l’estudi, desenvolupament i implementació d’un joc multi-jugador per dispositius Android. S’analitzaran les necessitats i funcionalitats que ha d’oferir la meva aplicació/joc i s’implementaran mitjançant diverses eines i/o llibreries per tal de resoldre-les. Es realitzarà una recerca i anàlisi d’aquestes eines, dels avantatges i inconvenients subjacents, per tal de prendre la decisió més optima enquadrada les necessitats i objectius del projecte, tenint en compte també seu disseny de la nostra aplicació i finalment proper tal de procedir la seva implementació, sempre regint-me per les possibilitats comunicatives que gaudeixen aquest tipus de dispositius ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0