Estudi de l'efecte estabilitzador de les corretges en les cobertes lleugeres