Instal•lació d'un parc eòlic de microgeneració juntament amb l'enllumenat d'una via pública

Localització