Projecte d’una indústria d’especejament de pollastre ubicada al terme municipal de Bescanó (Gironès)

Localització