Projecte d'adequació d'una nau industrial per a la implantació d'una indústria de processat d'ametlles

Localització