Para una teoría general de las medidas cautelares penales

Pujadas Tortosa, Virginia
Full Text
Share
In criminal proceedings are held before the final judgment, limitations of rights for preventive purposes. These restrictive measures are called precautionary measures. This thesis proposes a general theory for these acts: Based on the principle of necessity and the object of criminal proceedings, submits that those measures are justified by the existence of one or more risks for the valid performance of the process and the dangerousness of the defendant. The theory includes determining the basis for punitive preventive measures, materials and formal adoption requirements and the requirement of proportionality. It also proposes a methodology for practical application of theory and criteria to limit the use of remand. It addresses the analysis of the presumption of innocence as a rule of treatment, deriving their theoretical and practical virtuality in criminal proceedings ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.