La literatura de Jorge Luis Borges com a reelaboració dels materials del pensament i la cultura