Qualitat de vida i benestar de l'adult major: sabem com perceben la seva salut?

Puig González, Cristina
Share
En els últims anys s’ha experimentat un augment de l’esperança de vida i, conseqüentment, l’envelliment de la població, que ha ocasionat un intens canvi en l’estructura poblacional. El procés d’envelliment genera canvis importants en l’estil de vida de la població i té repercussions significatives en el volum i distribució de la càrrega social de la malaltia i en la qualitat de vida. D’aquesta manera, l’increment del col·lectiu major de 65 anys està plantejant noves demandes als professionals dels dispositius de salut i/o serveis socials. Aquesta situació ha donat una nova dimensió, en la qual és fonamental conèixer la qualitat de vida de les persones, des d’una perspectiva tant objectiva com subjectiva. Amb la finalitat de conèixer la situació concreta d’aquest col·lectiu a la comarca del Gironès es planteja el present estudi. L’objectiu principal és analitzar la qualitat de vida i el benestar subjectiu de les persones majors de 65 anys. Es seguirà un mostreig probabilístic per a l’obtenció de la mostra i s’emprarà una metodologia quantitativa mitjançant el qüestionari World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) i una metodologia qualitativa mitjançant la formació de dos grups focals utilitzant un guió de discussió, amb la finalitat d’obtenir la dualitat objectiva-subjectiva ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització