La Transversalitat a les polítiques de joventut a nivell local, el cas del Prat de Llobregat

Localització