Visualitzant Enginyeria Tècnica Industrial. Química Industrial (ETIQI) per data de publicació