Estudi de les obres del Museo del Prado al MD'A: Estudi obres 2008 [versió comprimida]

Share
Es presenta la segona part de l'Estudi del fons pictòric, en la major part, d'època contemporània que procedeix del Museo del Prado. Fons dipositat a l'Antic Museu Provincial per Reial Ordre entre 1876 ​
​Tots els drets reservats