Estudi de les obres del Museo del Prado al MD'A: Estudi obres 2005 [versió comprimida]