Visualitzant CP, volum 02, número 02, 2013 per títol