Una reglamentació per al bon funcionament dels hostals al Corregiment de Girona (1784)