La tradició barroca dels fàstics entre un fadrí i una donzella