Comèdia de un rey irritat / contra sa filla per ser enamorada / de un caballer, una obra del barroc rossellonès popular