Al·legoria de la caritat en un projecte de Pere Costa per a l'hospital gironí de Santa Caterina