Interpretacions de la mort a la Catedral de Girona en època barroca