El cerimonial d'entrada de l'abat de Banyoles durant els segles XVII i XVIII