Redacció del programa "Commited to green" al Golf Girona

Pou Parera, Núria
Bielsa Capellà, Bàrbara
Full Text
0_Redaccio_Committed_to_Green_Portada.pdf 323.8  Kb | PDF 10_Committed_to_green_4_Paisatge_i_herencia_cultural.pdf 778.8  Kb | PDF 11_Committed_to_green_5_Gestio_dels_recursos_hibrids.pdf 3.476  Mb | PDF 12_Committed_to_green_6_Gestio_de_la_gespa.pdf 1.662  Mb | PDF 13_Committed_to_green_7_Eliminacio_de_residus.pdf 571.3  Kb | PDF 14_Committed_to_green_8_Eficiencia_energetica_i_politica_de_compra.pdf 884.6  Kb | PDF 15_Committed_to_green_9_Educacio_i_ambient_de_treball.pdf 130.5  Kb | PDF 16_Committed_to_green_10_Comunicacions_i_conscienciacio_publica.pdf 85.55  Kb | PDF 17_Committed_to_green_11_Principis_basics.pdf 117.9  Kb | PDF 18_Committed_to_green_12_Fitxes_tecniques.pdf 1.048  Mb | PDF 19_Committed_to_green_13_Calendaritzacio.pdf 123.9  Kb | PDF 1_Redaccio_Committed_to_Green_Index.pdf 137.9  Kb | PDF 20_Committed_to_green_Annex_Declaracio_de_politica.pdf 157.7  Kb | PDF 21_Committed_to_green_Annex_Caracteristiques_arbres_camp_de_golf.pdf 116.1  Kb | PDF 22_Committed_to_green_Annex_Fotos_de_les_sp_de_flora_localitzades_al_golf.pdf 3.790  Mb | PDF 23_Committed_to_green_Annex_Historia_del_castell_de_Montegut.pdf 130.9  Kb | PDF 24_Committed_to_green_Annex_Distribucio_del_rec_als_carrers_del_golf.pdf 1.190  Mb | PDF 25_Committed_to_green_Annex_metodologia_utilitzada_en_lanalisi_daigues.pdf 391.8  Kb | PDF 26_Committed_to_green_Annex_Caracteristiques_sp_de_mallarengues.pdf 196.0  Kb | PDF 27_Committed_to_green_Annex_Taula_de_les_rates_penades_conegudes_a_Catalunya.pdf 129.6  Kb | PDF 28_Committed_to_green_Annex_Sp_daus_aquatiques_autoctones.pdf 258.8  Kb | PDF 29_Committed_to_green_Annex_Caracteristiques_de_la_processionaria_del_pi.pdf 3.437  Mb | PDF 2_Redaccio_Committed_to_Green_Memoria.pdf 1.152  Mb | PDF 30_Committed_to_green_Annex_Seguretat_i_salut_a_les_oficines.pdf 67.96  Kb | PDF 31_Committed_to_green_Bibliografia.pdf 163.6  Kb | PDF 32_Committed_to_green_Glossari.pdf 100.1  Kb | PDF 33_Poster.pdf 311.8  Kb | PDF 3_Redaccio_Committed_to_Green_ANNEX1_ENTREVISTES.pdf 135.0  Kb | PDF 4_Committed_to_green_Portada.pdf 255.6  Kb | PDF 5_Committed_to_green_Index.pdf 116.7  Kb | PDF 6_Committed_to_green_Preambul.pdf 87.03  Kb | PDF 7_Committed_to_green_1_Dades_generals.pdf 215.2  Kb | PDF 8_Committed_to_green_2_Planificacio_general_del_medi_ambient.pdf 221.1  Kb | PDF 9_Committed_to_green_3_Conservacio_de_la_natura.pdf 4.561  Mb | PDF
Share
Es realitza un informe que possibiliti una futura implantació del “Committed to Green” al Golf Girona. Concretament, es redacta la declaració de principis de la política de l’empresa, s'estudia l’estat actual de l’entorn del golf mitjançant una Revisió Ambiental i es redacta el Pla de Gestió Ambiental ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització