The Isolation of [Pd{OC(O)H}(H)(NHC)(PR3)] (NHC = N-Heterocyclic Carbene) and Its Role in Alkene and Alkyne Reductions Using Formic Acid

Text Complet
Isolation.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The [Pd(SIPr)(PCy3)] complex efficiently promotes a tandem process involving dehydrogenation of formic acid and hydrogenation of C-C multiple bonds using H-2 formed in situ. The isolation of a key catalytic hydridoformatopalladium species, [Pd{OC(O)H}(H)(IPr)(PCy3)], is reported. The complex plays a key role in the Pd(0)-mediated formation of hydrogen from formic acid. Mechanistic and computational studies delineate the operational role of the palladium complex in this efficient tandem sequence ​
​Tots els drets reservats