Caracterització de determinants estructurals de propietats especials de la ribonucleasa pancreàtica humana