Estudi de la relació entre qualificació i autoavaluació: anàlisi dels criteris de valoració de l'estudiant