Visualitzant Eix 5. Experiències fora de les aules ordinàries de classe per matèria "Aprenentatge actiu"