Visualitzant Eix 2. Autogestió de l'aprenentatge per autor "Y%C3%A1niz %C3%81lvarez de Eulate%2C Concepci%C3%B3n"