Visualitzant Eix 2. Autogestió de l'aprenentatge per autor "Juviny%C3%A0 Canal%2C Dolors"