Visualitzant Eix 2. Autogestió de l'aprenentatge per autor "Arang%C3%BCena Fanego%2C Coral"