Visualitzant Eix 2. Autogestió de l'aprenentatge per matèria "Aprenentatge basat en problemes"