Ramon Garrabou: "La història agrària pot ser útil per trobar alternatives a la profunda crisi del sistema agrari actual"