El Treball en equip: com es pot desenvolupar la competència al llarg del pla d'estudis