Traduir Oscar Wilde: vicissituds pràctiques i implicacions teòriques