SASSO, un sistema per avaluar i puntuar les pràctiques dels estudiants: mètode i possibilitats