Autoavaluació i desenvolupament de competències transversals: experimentant amb l'eina Cicloyd