Estudis geotècnics per a l'edificació: parts integrants i resultats que proporcionen

Share
Els estudis geotècnics tenen com a objectiu proporcionar la informació necessària d'un terreny per tal de poder projectar-hi la fonamentació més adequada. El seu àmbit es limita a una parcel·la o solar en què hi ha projectada una obra, com ara la construcció d'una casa, un edifici de pisos o una nau industrial, entre altres. Algunes vegades, però, l'estudi no està lligat a cap obra concreta i la seva sol·licitud està simplement motivada per conèixer les aptituds constructives d'un terreny. Així, en funció d'aquestes i del consegüent cost que es preveu en la fonamentació, aquest terreny despertarà o no interès de cara a la seva adquisició o per desenvolupar-hi un projecte concret ​
​Tots els drets reservats