Els esfondraments per carstificació al terme municipal de Besalú

Share
En aquest treball s'analitzen les característiques generals i particulars dels esfondraments per carstificació que es produeixen al terme municipal de Besalú, i s'examinen les diferents dades que permeten establir una primera aproximació cartogràfica del perill existent ​
​Tots els drets reservats