Efecte de la filmació en els errors comesos pels estudiants d'infermeria en avaluar una situació clínica simulada