Efecte de la filmació en els errors comesos pels estudiants d'infermeria en avaluar una situació clínica simulada

Sansalvador Comas, Carme
Faro i Basco, Montserrat
Isern, Olga
Casas Baroy, Joan Carles
Texto Completo
Compartir
La simulació clínica com a mètode d’aprenentatge i entrenament, permet que les persones experimentin la representació d’un esdeveniment real amb la finalitat d’adquirir coneixements, habilitats i actituds. Gravar l’escenificació suposa una eina útil per a poder reflexionar al voltant de les decisions preses i les accions portades a terme, amb l’objectiu de detectar els punts forts, els punts febles i els aspectes de millora en l’aprenentatge. L’estudi que es va realitzar sobre un grup d’estudiants de segon curs d’infermeria, pretén avaluar de quina manera saber-se filmat durant la simulació influeix en el fet de cometre més errors en la realització de les tècniques proposades ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0