Lluís Busquets i Mollera arxiver municipal de Girona (1930-1938). Breu nota biogràfica