La torre de telegrafia òptica de la pujada dels Alemanys: un monument poc conegut