Entre utopia i realitat: l'eixample setcentista d'Olot