Revisió de les 'Memòries de mossèn Curp, rector de Vilallonga dels monts' (s. XVII), editades per Emmanuel Coste (1919-1920)