El mestre de cases Bartomeu Soriano: de Tortosa a girona